Grina vannverk

 

sola historielag, grina vannverk sola historielag, grina vannverk

De første årene etter at flyplassen ble åpnet for trafikk ble brannverntjenesten på flyplassen ivaretatt ved hjelp av en vanlig brønn ved hangaren tilkoplet et pumpeanlegg. Under okkupasjonen, og da tyskerne satte i gang med sine utbygginger, ble det parallelt både på Sola og Forus bygget opp en omfattende brann- og havari beredskap på og omkring flyplass anleggene.

 

Tyskerne oppførte I 1941 et vannbasseng på 1000 m3 i tidligere Høyland kommune, som ble forsynt fra Sandnes vannverk. Herfra ble det anlagt treledning til et tysk basseng på Sola.

 

Samme år begynte tyskerne å planlegge bygging av eget vannverk. Valget falt på de skjermede  kildene Grinavatnet og Lomstjørn (bilde))øst for Gandsfjorden,mellom Sandnes sentrum og Hommersåk. Fra Grinavatnet ble det anlagt 5 180 meter trerør og 4 780 meter stålrør. Arbeidet var ferdig I 1944. (kart)

 

Grina vannverk ble grunnlaget for bedre brannvern på flyplassen. Grina vannverk  ble bygget ut med ledningsnett fra Hommersåk til bl a Sola og Forus for å skaffe tilstrekkelig med vann. Ledningsnettet ble også påmontert en rekke brannhydranter i de mest utsatte områder.

 

En av disse står ved veien som går gjennom Ølbergskogen, ved den nye parkeringsplassen. Brannhydranten er tydelig tysk med Magdeburg skrevet på topplokket. Sola Historielag mente at historien om det første vannverket i området burde bevares og markeres med å  fikse og male opp brannhydranten. Senere vil den bli skiltet.

 

Se flere bilder av ;Grina vannverk i dag;

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »