Bronsealder gravhelle i Sola Kulturhus

Et prosjekt av Sola Historielag

sola historielag, gravhelle sola historielag, gravhelle

 

 

 

Som en del av lagets formidling av Solas historie ønsket vi også få synlige bevis for slik historie og da særlig hvor folk ferdes. Som det kan leses på andre steder på Sola Histrorielags hjemmesider så ble det Rægehøgda, rett syd for dagens flyplass på Sola, i 1881 funnet Norges rikeste funn fra bronsealderen i en gravhaug. Selve gravkammer var bygd av steinheller og var helt uskadd.  Bonden som fant dette slo hull på sideveggen til den nordre kista, og han kunne krype inn i det best bygde og rikest utstyrte gravmæle vi kjenner fra bronsealderen i Norge. En av disse gravhellene var dekorert med helleristninger. Etter utgraving og senere rekosntruksjon av haugen ble denne steinen fraktet til Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

Laget startet så et prosjekt for å den mer fram og vi foreslo til museet at den kunne plasseres i Sola kulturhus. Vanligvis gjør ikke AmS slikt, da de  da ikke kunne garantere at slike ting ble godt nok bevart. Men heldigvis var de samarbeidsvillige og Sola Kommune fikk stein på ”utlån”.  I samarbeid med museets eksperter fikk vi laget en skikkelig støtte og steinen havnet i foajeen i kulturhuset.

 

 

 

 

 

 

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »