Runesteiner og gjenstander med runer i Sola

 

sola historielag,runestein sola historielag,runestein
 1. 1.      Helland

 

Ref:  Stavanger Amt´s beskrivelse 1888-  Norges Innskrifter med yngre runer Nr. 243

 

Tekst: Fra middelalderen haves flere runestene. Paa den vestligste af Hellands‑gaardene stod en saadan, der i dette aarhundrede er slaaet i stykker og lagt i et huldige; dens indskrift kjendes ikke.

 

 1. 2.      Helland

 

Ref:  Stavanger Amt´s beskrivelse 1888, Helliesen 1901 nr.6,  Norges Innskrifter med yngre runer Nr. 244

 

Tekst: Ligeledes paa Helland, paa den mellemste gaard, staar en runesten, hvis noget utydelige indskrift af prof. Bugge er læst saaledes: † SKARÞI RISTI STIN ÞONA AFTIR BIAFA SUN SIN HARÞA GUÞAN MAN (Skardo reiste denne sten efter Bjalve, sin søn, en saare god mand).

 

 1. 3.      Helland

 

Ref :Stavanger Amt´s beskrivelse 1888, Helliesen 1901 nr.16, Norges Innskrifter med yngre runer Nr. 245

 

Tekst: En tredie runesten paa det østligste Helland blev, efter i lang tid at have ligget omstyrtet, gjenopreist i 1862. Paa denne staar: ÞURMUÞR RISTI STIN ÞONO AFT ÞRUNT SUN SIN (Tormod reiste denne sten efter Trond, sin søn).

 

sola historielag,runestein
 1. 4.      Tjora

 

Ref: Stavanger Amt´s beskrivelse 1888 - Norges Innskrifter med yngre runer Nr. 240 (se bildet over til høyre)

 

Tekst: Fra Tjore er til Berg. Mus. indkommet en runesten, hvis indskrift lyder: † ARTIÞA TAHR BIARNAR ULFKÆISSUNAR ER TUÆIM NOTOM FYRIR MARIO . . . (Bjørn Ulvgeirssøns aartidedag er to nætter før Marie[messe]). Ligger i dag på Bergen Museum (ref. B 13730)

 

 

 1. 5.      Tjora

 

Ref:  Stavanger Amt´s beskrivelse 1888-  Norges Innskrifter med yngre runer 

 

Tekst: Under kapittelet om den Tjora steinen over står det en fotnote om at W.F.K.Christie i 1828 hadde fått kjennskap til enn annen stein med runer på Tjora kirkegård. Den ble undersøkt i 1841 og skal ha runer i to rader. Steinen er nå forsvunnet.

 

 1. 6.      Sola

 

Ref: Stavanger Amt´s beskrivelse 1888

 

Tekst: I Stav. mus. findes et mindre stykke af en runesten fra Sole, der indeholder slutningen af en indskrift: . . . OÞUR SINA (. . . sin moder).

 

 1. 7.      Sola

 

Ref: Norges Innskrifter med yngre runer Nr. 241

 

Tekst: I 1879 ervervet Stavanger Museum et fragment av en runestein som er funnet nær Sola Sognekirke. Men i 1888 var steinen kommet bort. Om dette er samme stein som nevnt over vet vi ikke, men det er jo underlig at en referanse fra samme året som den er meldt forsvunnet nevner en steinen fra Sola.

 

 1. 8.      Melhaug, Sola

 

Ref: Norges Innskrifter med yngre runer Nr. 242 (se bildet over til venstre)

 

Tekst: I et steingjerde nær Melhaug gr.14, br.nr.25 ble A. Lorange i 1873 oppmerksom på en runestein som ble innbrakt på Bergen Museum (ref. B 13737)

 

 1. 9.      Byberg

 

Ref: Norges Innskrifter med yngre runer Nr. 246

 

Tekst: I 1916 kom et lite snellehjul (diam. 2.8 cm) av kleberstein med mørkegrønn patina inn til Stavanger Museum med runeinnskrifter. Snellehjulet skal være forsvunnet like etter ankomst.

Teksten:  er tolket til ”hans”

 

 1. 10.  Skadberg

 

Ref: Norges Innskrifter med yngre runer Nr. 247 (Se bildet i midten til høyre)

 

Tekst: I 1909 eller 1910 fikk konservator Helliesen melding fra en av grunneierne på Skadberg i Sola. Det var Peter P. Skadberg som hadde lagt merke til en lang stein som lå som mønsås i potetkjelleren på gården. På den var det risset inn en del figurer. Helliesen kunne konstatere at det var runer. Noen år senere fikk konservator Eyvind de Lange kjøpt steinen til Stavanger museum, og siden har den stått på plenen i museumsparken.


Senere har Magnus Olsen og Aslak Liestøl hver for seg undersøkt innskriften, og selv om steinen er stygt skadet og forvitret, er de stort sett enige om tolkningen:

 

 

"Deltakere i ølgildet reiste denne stein etter Skarde da de drakk hans arveøl"..

sola historielag,runestein

 

Steinen skal være på Stavanger Museum eller Arkeologisk Museum.

 

 1. 11.  Sande

 

Ref: Helge Sørheim, AmS      (se bildet nederst til høyre)

 

Tekst: Under utgraving av en gravrøys ved Sjiljaberget på Sande oppdaget AmS et blykors med runeinnskrifter. Korset er datert ti 1275 og har følgende innskrift: Se Herrens kors Flykt i fiendlige makter.

-Seiret har løven av Judas stamme .

-Fire bokstaver som Aron bar på sin panne Jesus.”

            AGLA              AL

            PHA                 ET O

 

Se mer detaljer her:    Rune tolkning

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »