Om Sola


Sola kommune ligger nord på Jæren, ved Hafrsfjord. Kommunen grenser til Klepp i sør, Sandnes i øst og Stavanger i nord. I vest har vi Nordsjøen som har skapt livsgrunnlag for utallige generasjoner.


Data: 

Kommunenr.: 1124

Antall innbyggere pr 09.10.2013: 25 000

Areal: 69 km2

Antall husstander: cirka 8700

 

Flystevne på Sola 1987

Kommunen var tidligere en typisk jordbrukskommune. Men etter at flyplassen ble anlagt og ikke minst oljevirksomheten startet er det i dag hovedsaklig industri, kontor og reise. Kommunene er en av de hurtig voksende i landet med mange innflyttere fra andre deler av landet og utlandet.  

 

Kulturmessig satses det på idrett, musikk og en del på andre kulturaktiviteter som museer og historiearbeid.

Kommunen har en rik historie med klare spor fra steinalder, bronsealder, jernalder og vikingtid. Det er funnet spor av menneskelig bosetning fra steinalderen som er så gamle som 8500 år. I bronsealderen for ca. 3000 -3500 år siden var stedet et maktsentrum. Det kan ses av alle bronsealder gravhaugene rundt om og ikke minst Norges rikeste funn fra den tiden fra Rægehaugen. Her ble en gang en ung dame begravet fullt utstyrt med pyntesmykker. Smykkene er nesten identiske med funn fra Danmark.

 

Etter bronsealderen kom jernalderen (ca. 500 f.Kr. til 800 e.Kr.). Det finnes funn fra denne perioden på alle gårdsbruk i Sola og ved graving til veger og bygg dukker stadig nye opp. Bl.a annet er det under den siste utgravingen like ved flyplassen funnet en sølvsmie fra vikingtid.

Naust tufter fra jernalderen er det mange av. Ingen andre steder i Europa kan en finne så mange store naust-tufter fra denne tiden.Et tegn på at stedet må spillt en viktig rolle i både handel og krig.  Det største er på nesten 26 meter, som er større en Gokstadskipet på Vikingmuseet.

Verna og piler

Sola har veldig mange bautasteiner,runesteiner og steinkors  og ikke minst en spennende steinring med 24 bautasteiner (Domsteinane). Her har det uten tvil bodd mange menneseker og skapt den neste maktperioden som var Vikingtiden. Den startet med slaget i Hafrsfjord i år 872. Mesteparten av denne fjorden ligger i Sola Kommune.  Sola’s store mann er utvilsomt Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson. Han var en gang en av de mektigste menn  i landet og alliert med Kong Olav Trygvasson og gift med hans søster Astrid.  Til slutt ble han lurt i bakhold og drept av Kong Olav Haraldsson’s menn. Alt dette kan leses bl.a. i Snorresagaen.

Etter vikingtiden skjedde lite her før flyplassen ble bygget i 1937. Deretter kom krigen hvor flere tusen tyskere inntok stedet og familiene som bodde nærmest flyplassen ble tvangsevakuert. Det var mye flyangrep på Sola under krigen. Flyplassen og omkringliggende områder ble utbygd med og mange betong bukerser satt opp.


Ca. 20  år etter krigen overtok oljeindustrien og Sola er i dag en av landets viktigste oljekommuner, hvor hoveddelen av aktivieteten er lokalisert rundt Risavika/Tananger.

 

Sola har fire museer som alle tidligere var drevet i privat regi. To av dem er nå underlagt Jærmuseet, det er Flyhistorisk Museum og Rogaland Krigshistorisk Museum. De to andre er Kystkultursamlingen på Tananger og TS-Museet.

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »