Astrid fra Sola, dronning bestemoren

Fra boken Sola's eldste historie av Tor Erik Hansen og Atle Skarsten

 

Vi har tidligere skrevet om Astrid, søster til Olav Tryggvasson og hennes imponerende ætt. På far siden var det rette blodsbånd helt til Harald Hårfagre og på mor siden fra den mektige Vikingkåre ætta og til sagnkongen Ragnar Lodbrok. Prinsippet med å ha Harald Hårfagres gener i seg for å bli konge fortsetter ikke bare i vikingtiden, men også etter vikingtiden. Tiden etter kalles høymiddelalderen og varte fra ca. 1050 til 1300. sola historielag,erling skjalgsson Men som tidligere sitter kongene ikke svært lenge. Både kongssønner og konger blir drept, så den mannlige slektslinken som lå til grunn blir utryddet. Det aksepteres nå at også menn med gener via den kvinnelige slektslinken kan en bli konge. Som vi skal vise fører til at den viktigste slektslinken til Harald Hårfagre for alle middelalderkongen kommer fra Astrid Tryggvesdatter, gift med Erling Skjalgson på Sola. Det faktum at de har giftet sine barn inn i de mektigste høvding familiene i landet, hjelper selvsagt også på.

 

Dette faktum med slektsledd fra Astrid til senere konger er det ingen som har pekt på før. Som følge av dette vil vi komme med den påstand at Astrid var den viktigste og mektigste kvinnepersonen som noen gang har levd her i distriktet eller for den slags skyld på hele Vestlandet. En person som trenger et skikkelig monument for å markeres. Dette var ikke en enslig bondekone som satt hjemme og ventet på sin viking som var på tokt.

 

Ofte var vanskelig å bevise at en stammet fra Harald Hårfagre. Bevisførselen for dette ble overlevert fra generasjon til generasjon via vers og rim.  Men det var nok muligheter for å jukse her og det er også bakgrunn i dette at vi mener at Astrids slektskap med Harald Hårfagre var lettere å bevise enn for flere av kongene. Noen av disse plutselig bare dukket opp og krevde kongedømme uten noen skikkelig bevisførsel for sitt slektskap med Harald Hårfagre. Selv Olav Tryggvason sin herkomst er underlig. Moren flykter mens han er spedbarn, det må være umulig å kjenne ham igjen senere. De blir tatt som slaver og rent tilfeldig kommer Sigurd, onkel til Olav og Astrid til å se en gutt som var svært vakker ute på et torg. Han skjønte at han måtte være utlending og spurte ham om navn og ætt. Da han ble spurt sa han at han het Olav og at Tryggve Olavsson var far hans, og at mor hans var Astrid, sola historielag,erling skjalgsson datter til Eirik Bjodaskalle. Da skrives det at plutselig da Sigurd kjente gutten igjen og skjønte at han var sønn til søsteren hans. Dette er tydeligvis all bevisførsel som trengs, hvordan kjenner en igjen et nyfødt spedbarn som tenåring? Var Sigurd på Obrestad da søsteren rømte med barnet? Senere kommer den unge Olav opp i trøbbel og dreper en mann. Sigurd er på en måte stolt over dette og får ham frigjort. Olav lærer seg kampstrid, blir en dyktig kriger i Gardariket og etter noen år plutselig dukker han bare opp i Norge for å kreve kronen. Astrid kan være søsteren eller ikke, men hennes bevisførsel som etterkommer av Harald Hårfagre er sikrere. Det også kan være en av grunnene til at stor mennene krevde giftemål mellom henne og den mektige Erlig Skjalgsson på Sola, så ikke han skulle begynne å sette spørsmål om Olav virkelig var i slekt med Harald Hårfagre.

 

Senere så dukker det igjen noe overraskende opp en person fra utsiden og krever kronen. Det er Harald Sigurdsson Hardråde som krever sin del av det norske kongerike, mens Magnus Olavsson , Olav Haraldssons sønn, fremdeles sitter på kronen.  Harald krever sin rett som konge da han mener han er halvbror av Olav Haraldsson og sønn av Sigurd Syr, som er fosterfar til Olav Haraldsson.

sola historielag,erling skjalgsson

I sagaene er ætta til Harald Hardråde oppramset som følger: Harald Hårfagre hadde en sønn som ble kalt Sigurd Rise. Han igjen var far til Halvdan, som var far til Sigurd Syr, som var far til Harald. Disse forfedrene var alle konger på Ringerike. Sigurd Syr var gift med Åsta, mor til Olav Haraldsson. De hadde fem barn eller flere, Harald var den yngste. En av konene til Harald Hårfagre var Snøfrid som var Sigurd Rises mor som det var mye mystikk rundt. Bl.a. annet at etter hennes død sørget Harald Hårfagre over henne i 3 år slik at folk i landet trodde han var gal.

 

Professor Yngvar Nielsen tok for seg dette sagnet for ca. hundre år siden i artikkel med tittelen ”Den gamle Hadeland-Ringerikske Kongerett og Snøfridsagnet”, hvor han mener at Harald Hardråde ikke kan bevises å stamme fra Harald Hårfagre. Bl.a. så undrer han seg hvorfor ikke Sigurd Syr hadde krevd å få være konge over Norge, han var jo en rettmessig arving i henhold til rekken nevnt over. Både i sagaene og i en annen kilde fra Grekenland Nielsen nevner, titulerer Harald Hardråde seg kun som bror til Olav og ikke som sønn av en arving til kongeriket. Videre skriver Nielsen at Sigurd Rise eller skrevet som Hrisi kommer av hrisungr, et ord for løsunge. Flere sagn, myter og eventyr er i sagaene knyttet til rundt Sigurd Rises mor Snøfrid, som er hun datter av finnekongen Svase som igjen er halvt finne og halvt jotun, to klasser som sies å tilhøre de overnaturlige vesener.

 

Så hvordan dukker så Astrid på Sola opp dette. Det er nemlig det at Harald Hardråde og hennes barnebarn Tora, datter av Ragnhild Erlingsdatter og Torberg Arensson blir gift med Harald Hardråde og blir dronning av Norge. Faktum er dette giftemålet så viktig at Snorre har beskrevet fødselen hennes: Stein kom fra Island og kom i land utenfor Giske og la til ved øya, da lå Ragnhild i barnsnød, og det gikk svært tungt for henne, og ingen prest var det på øya og ingen ellers i nærheten heller. Så kom det folk ned til kjøpmannsskipet og spurte om det var noen prest om bord ; det var en prest som het Bård med skipet, en mann fra Vestfjordene, ung og ikke videre lærd. De drog opp til garden og dit Ragnhild var. Litt seinere fødte hun et barn, det var ei jente, som så nokså svak ut. Så døpte presten barnet, og Stein holdt jenta over dåpen og kalte henne Tora.

 

Med den usikre bevisførselen om at Harald Hardråde var i slekt med Harald Hårfagre er giftemålet med Astrid og Erlings barnebarn det han trenger for sikre tittelen som konge. Som vi har lest tidligere var Tora aktivt med som dronning. Kong Harald Hardråde blir som kjent drept i slaget ved Stamford Bridge i 1066, da regner en med at vikingtiden slutter. Sola eller slekt fra Sola er med, sønnen Olav Kyrre oldebarn av Astrid og Erling. Onkelen Øystein Orre, barnebarn av Astrid og Erling er med. Så vi kan utvilsomt si at Solafolk og slekt har vært aktiv med siden slaget i Hafrsfjord, begynnelsen på vikingtiden kontinuerlig til slutten av vikingtiden.

 

Men som sagt her starter kongerekken i middelalderen med beviselig blodsbånd til Harald Hårfagre, som vi vet går via Astrid Tryggvesdatter gift med Erling Skjalgsson. Kong Olav Kyrre, oldebarn. Kong Magnus Berrfødt, tippoldebarn Kong Sigurd Jorsalfare, tipp,tippoldebarn osv.

 

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »