Historielagstur på Åsen og Kjerrberget 2008

 

sola historielag, åsen batteri

Denne historielags turen gikk i de sentrale delene av Sola. Turen startet ved idrettsplassen og gikk så videre opp til militæranlegget på Åsen for så å fortsette opp til toppen av Kjerrberget.

Oppe på Åsen anlegget var Nils Sandanger guide. Han hadde selv tjenestegjort rett der etter krigen da dette anlegget ble overtatt av de allierte. Han fortalte om kanon stillingene og de store kanonene som engang var installert der, bl.a. 4 stykk 88 mm kanoner. Disse og flere mindre kanoner var en del av et større system av kanon stillinger rundt flyplassen.

 

Anlegget på Åsen forsvarte både flyplassenepå Sola og på Forus.

Idrettsplassen hvor vi startet, er i seg selv er et historisk sted, da det var her tyskerne anla en fangeleir for Russiske krigsfanger. Fangene som ankom Sola i 1941 ble da først installert i Torgeir Joa’s løe litt lenger oppe på Åsen. Vinteren 1941-42 var den kaldeste i mannsminne og mange russere frøs i hel i den kalde trekkfulle løa. Atle Skarsten som skriver bok om Russerfanger i Norge, fortalte om skjebnen til noen av disse. Rett bak den nye bebyggelsen på Åsen er det en åpen plen med noen få lekeapparater. Området kan ikke bebygges da det var her at de døde russerne ble begravd. De ble senere tatt opp og flyttet til Eiganes sola historielag, åsen batteri gravlund og gravlagt på nytt. ”Løa til Torgeir i Åsen” hvor russerfangene først var innlosjert, er nå fjernet, men noen rester kan fremdeles sees.

 

Turen gikk så videre på ”Byvegen” fra Skadberg til byen. Den var hovedadkomst fra Skadberg tl byen, men ble også mye brukt til å ta frakte torv fra myrene i området.Nils Sandanger som eier deler av området fortalte om forskjellige episoder som hadde hendt i området, blant annet om en gravferd hvor hesten sklei og kista datt av og liket falt ut. På den delvis gjengrodde vegen som vi fulgte krysset vi så plutselig golfbanen på et sted som det tidligere var ei bru, ”Skårebrua”.Nå er det golfbane.  Mye av området turen gikk i var i tett granskog som ble plantet tidlig på 1960-tallet.

 

Vi fortsatte opp gjennom den tette skogen helt til toppen av Sola’s høyeste fjell, Kjerrberget. sola historielag, åsen batteri  Her hadde vi en fantastisk utsikt over Sola og Forus området. Tilbake turen gikk gjennom en av de siste torvmyrene vi har igjen på Sola, på Åsen. Flere av deltagerne kunne bidra med fortellinger hvordan torva ble spadd opp, tørket og senere brukt som brensel. For de fleste frammøtte viste denne turen nok en ny og spennende side av Sola, ikke bare historisk, men også naturmessig.

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »