Åsen batteriet

 

klikk her for ett større bilde av kartet

sola historielag

Et av krigsminnesmerkene i Sola som er godt bevart og lett tilgjengelig for folk er Åsen batteriet. Batteriet ligger ved veien mellom Sola og Forus like ovenfor idrettsanlegget på Sande.

 

Batteriet ble anlagt for å forsvare flyplassene på Sola og senere på Forus mot engelske flyangrep. Det var en del av en luftvernartillerikjede med øvrige anlegg på Ullandhaug og på Tjelta der Åsen var kommandoplass. Åsen fungerte også som supplementlager for tysk flyammunisjon.

 

Åsen ligger ca. 2 km øst for Sola flyplass. Batteriet er plassert på toppen av en kolle som stikker opp i det ellers flate landskapet. I denne lavere delen av området var det bl. a. kjøkken og bad som det ennå vises spor av i form av grunnmurer. En rekke store kanonstillinger med tilknyttede bunkersforlegninger ligger på de høyeste punktene rundt toppen av kollen der det er vidt utsyn vestover mot Sola og nordover mot Forus og Stavanger by.

Samtlige forlegninger er bygget opp i mur forblendet med stein. En del av dem er preget av forfall, spesielt innvendig, andre er i enkel, men relativt god stand. Flere har dekorasjoner innvendig som er utført etter krigen. sola historielag Kommandoplassen er noe ombygd etter 1945. I området er der også bevart tidligere ammunisjonsbunkere, forblendet med stein og som mannskapsrommene, delvis bygd inn i bakken. Området inneholder en rekke spor etter omfattende luftvernartilleri. Skytset er fjernet, men strukturen og anlegget som helhet er svært intakt.

 

Historikk

 

1940–43: Arbeidet med anlegget på Åsen startet umiddelbart etter den tyske invasjonen for å sikre flyplassen på Sola som ble utsatt for gjentatte angrep fra britiske fly. En rekke stillinger for luftvernkanoner og nærforsvar ble bygd opp. Arbeidet utført delvis av russiske krigsfanger. Anlegget sto ferdig i 1943.

 

1945–49: Anlegget overtatt av Det norske luftvernartilleriet. Nedbygd og brukt som øvingsområde etter 1949.

 

2003–2006: Eiendommen meldt utrangert fra Sola flystasjon i 2003. De bygningene som Rogaland HV-distrikt 08 disponerte, ble utrangert i 2006.

sola historielag

 

2007: Solgt til Sola kommune.

 

 

Bevaring

 

Åsen batteri er militærhistorisk interessant fordi det er knyttet direkte til den omfattende tyske utbyggingen av flyplassanleggene sør for Stavanger. Leiren skiller seg spesielt ut ved det omfattende systemet med forlegninger bygget i mur og stein som det eksisterer få av på landsbasis. Av de ekstyske anleggene rundt Stavanger er Åsen batteri det eneste som er bevart tilnærmet komplett og uten store strukturelle endringer. Den ekstyske bygningsmassen er derfor bevart som helhet sammen med det militærhistoriske landskapet der sporene av den tyske aktiviteten fremgår og er blitt skånet for inngrep.

 

Det er i dag fredet 17 anlegg (bygninger, kanonstillinget etc. ) på området.

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »