Steinalder i dag i Sola

Fra boken Sola's eldste historie av Tor Erik Hansen og Atle Skarsten

 

Hvordan har så steinalderen det i dag, i Sola? Skal vi to svare på det spørsmålet så blir svaret vårt – ”Dårlig!” Vi kjenner ikke en eneste heller eller steinalderfunn som er merket eller på annet vis er synliggjort i kommunen vår. Det må og sies at det er en god del som burde gjøres når det gjelder å gjøre en del av våre helt unike funn, steder og fornminner tilgjengelige for publikum. Ikke bedre tilgjengelige, men ganske enkelt tilgjengelig. I dag er de fleste slike steder gjemt bort og vanskelige å finne frem til. Her skal det egentlig lite til før mye blir bedre. Vi bor nemlig i en kommune med så mye spennende og unikt, som er en del av vår felles kulturarv. Da er det viktig at vi alle kan se disse stedene, ta på steinene, tuftene, gravhaugene og føle at vi virkelig er en del av det, har et eierforhold til det.

Om man derimot tar seg en tur inn på Arkeologisk museum i Stavanger AmS, er ståa en helt annen. Utstillingen der er full av spennende og unike steinalderfunn fra Sola. Nesten i hvert monter ligger det en eller flere gjenstander som er funnet i kommunen vår.

 

Ønsker du å finne ut hvilke fornminne og funn som er registrert i ditt område spør du bare det topografiske arkivet som står lett tilgjengelig midt i utstillingen. Her kan man finne mye rart. Under Sola vil man finne mapper for hvert eneste gårdsnummer. I disse mappene finner man registrert alle kjente fornminner, eldre og nyere funn, hvem som har levert dem inn eller funnet dem, samt kart og artikler relatert til gården. Ved hjelp av kart vil du kunne finne nøyaktig hvor de enkelte fornminnene ligger i terrenget.

Den vennlige betjeningen hjelper deg ellers med dokumentasjon og bilder av funn, om dette måtte være ønskelig. I sist artikkel skrev vi om det spesielle funnet på Sømme hvor 6 mennesker hadde blitt halshugget.

 

På AmS vil man også kunne treffe mange av de arkeologene som har gjort utgravninger i kommunen vår. Da er kafeen og en kopp kaffe utmerket lokkemiddel.

Ut over dette gir jo museet ut forskjellige relevante trykksaker og ikke minst deres eget tidsskrift ”Frá haug ok heiðni”, som ofte har spennende stoff fra Sola. Så for den som er interessert i kommunens tidligste historie er det mye å gripe fatt i. Først bør man kikke igjennom bind I i den glimrende serien Soga om Sola og Madla. Deretter tar man seg en tur til AmS og sjekker hva man kan finne der. Deretter er det bare å ta seg en tur ut i felten.

 

Et av våre ønsker med disse hjemmesidene om steinalderen har nemlig vært å få folk og ikke minst lærer og elever ut i naturen for å se på de stedene vi skriver om. Kom dere opp av sofaen og dra på oppdagelsesreise i kommunen vår! Det er så ufattelig mye flott å se. 

 

Arkeologiske undersøkelser i Sola de siste årene.

 

Fra 2008 fram til i dag er det blitt gjort arkeologsike undersøkelser på grunn av veg og boligbygging, En oversikt over disse finner du her:  Arkeologiske funn i Sola fra 2008 -2014;

 

Nyere steinalder funn i Sola 2013-14

 

På grunn av større vegprosjekter i nærheten av flyplassen er det gjort omfattende steinalder utgravinger de siste årene. Området er spesiellt da det har opp gjennom tidene vært omfattende sandflukt her. Dette har gjort til at bosetninger med redskap og utstyr er blitt begravet av sand og lukket inne. Det har gjort at mange av funnene godt bevart til å være så gamle som fra yngre steinalder. Fra andre steder på Sola og Jæren er slike sandflukt perioder knyttet opp til kuldeperioder, eller såklate "små istider".  Under er linker til forskjellige hjemmesider som omtaler utgravingene ved flyplassen. 

 

Det har vært mange atikler på Internet i det siste om dette, se her:

 

Graver etter steinalderspor  Steinalderfunn ved flyplassen

Se hva arkeologene har funnet ved Flyplassvegen 

Beinharpun fra Sømmevågen 

Nyttårsresultater fra Sømmevågen                                                       Oversikt over Sømmevågen funn 

Mysterious object found in a Stone Age settlement in Norway 

Årets påskemysterium fra Sømmevågen; 

Dateringer fra Sømmevågen

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »