Navnet Sola

 

Navnet  Sola er et kort, men veldig gammelt stedsnavn med a-endelse som sannsynligvis stammer fra den første beboelsen i området etter istiden. Flere andre navn i kommunen har slike korte navn med 3-4 eller 5 bokstaver og ender på a. Slike navn er Joa, Haga, Tjora, Tjelta, Gimra.

 

Om opprinnelsen og bakgrunnen for navnet Sola skriver professor Magnus Olsen: "Sola står isolert blant våre gardsnavn og stammer fra forhistorisk tid. I historisk gammelnorsk, Eddakvadenes og i sagaenes språk, finner vi ingen ting som direkte kan opplyse om navnets opprinnelse. "Soli er et meget gammelt navn og derfor uforklart." 

 

Navnet på kommunen stammer fra gården Sola (tidligere Kirke-Sola) som ligger på en høyde over Solastranden. I tidligere tider med høyere vannstand har dette vært en øy. På grunn av det det milde klimaet har området vært et av de første landet hvor isen forsvant først etter istiden. Det har sannsynligvis også ført til tidlig bosetning her. Den eldste Jærbuen er funnet på gården Sola og er datert til å være 8 500 år gammel. Kanskje navnet stammer helt tilbake til de første beboerne.

 arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »