Tur på Jåsund og Myklebust 2015

 

Vårturen til historielag var satt til søndag 19.april. Det var nydelig vårvær og godt frammøte med 24 personer.

 

sola historielag, tur

Vi startet ved parkeringsplassen ved Jåsund hagesenter (Edenshage). Turen gikk opp den nye veien, hvor vi fikk et godt utsyn over den nye bebyggelsens på Jåsund. Denne nye vegen ender nesten opp ved Sothaug.

 

Denne bronsealder gravhaugen var en gang Nord-Jærens største gravhaug, ca. 40 meter i diameter og har vært 5-6 meter høy. Ligger strategisk til ved utløpet av en fjord. En lignende haug (Mjughaug) har ligget på motsatt side av fjord innløpet i Kvernevik. I 1842 fant gårdeieren et skjelett i graven, med et flott bronsesverd på tvers over. Det ble også funnet et lite tøystykke som er unikt i Norsk sammenheng. 

 

Det ble også fortalt om alle de arkeologiske funnene som er gjort her de siste årene som er summert opp under.

 

 

sola historielag, tur sola historielag, tur

2010 Jåsund

 

 

2010 Myklebust

 

sola historielag, tur

 

Vi fortsatte så videre gjennom et lite boligfelt og deretter en skogsti til Stokkavig.

 

Ytterst ute mot havet fortalte lagets leder en helt ukjent historie for de fleste. I anledning 1000-års jubileet for slaget i Hafrsfjord hadde fiolinisten Ole Bull, som da oppholdt seg i USA, begynt å samle inn til et gigantisk minnesmerker. Det skulle stå her ved innløpet til fjorden og ideen var et fyrtårn på størrelse med frihetsstatuen.(se bilde under) Men den norske jubikeumskommiteen allerede hadde bestemt at dette skulle stå i Haugesund, så det ble ikke noe av. Men tenk hvis det hadde skjedd.

 

Etter pausen fulgte vi den nye bussvegen for så svinge av mot Torvberget og endtetil slutt ved Alvasteinen. 

Steinen er en flyttblokk. Den er brakt hit av isen under siste istid for over 10 000 år siden. Navnet kommer fra alver.

sola historielag, tur sola historielag, tur

Alvene var opprinnelig avdøde personer i den norrøne folketroen. De holdt seg vanligvis i berg, men kunne også være bosatt under jorden. Før kristen tid ble der ofret til bergfolket,Alvene. Alvasteinen tyder på at denne steinen har vært et offersted.

 

På siste delen av turen fulgte vi Myklebustvegen tilbake til start.

 

En flott tur og alle virket fornøyde.

 

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »