Velkommen til historiske Sola 

 

Sola Historielags hjemmeside med detaljert historie fra kommunen.

 

Sola Historielag, sola historie

Sola Historielag er et historielag fra og for Sola Kommune.  Lagets målsetning er å samle og formidle historien til stedet. Med en oppdatert hjemmeside har vi et verktøy til å spre kommunens unike historie samt fortelle om lagets egen aktivitet.  

 

En vil her kunne finne informasjon om historiske steder og hendelser. Klikk på meny linjene over så åpner det seg opp mer detaljer om historien.

 

Sola har en veldig spennende og lang historie med historiske funn og bevis helt tilbake 8500 år og  fram til i dag . Vi har i Sola historiske steder rundt oss på alle kanter, men de er vanskelige å oppdage hvis en ikke vet om dem. Sola Historielag føler det er lagets oppgave å formidle denne historien.

 

Kommunen er en av de raskest voksende kommunene i landet og det er viktig å spre historien til både eksisterende innbyggere og nye.  Å være Solabu og å kjenne historien vil gjøre at en får tilhørighet, selv om en er innflytter. 

 

Neste arrangement i historielaget:

 

 

 

 

 

 

Tananger var utgangs punktet for flere spioner og agenter under den andre verdenskrigen. Atle Skarstein har gravd seg ned i arkiv materiale både her og i England og funnet flere spennende historier.

 

- Torsdag 21. mars kl. 19:30, Sted: Sola Kulturhus

 

Tema: Bureising på Jæren og Sola

 

Ved: Tarald Oma

 

Bureising vil si å rydde en ny gård ved nydyrking og oppføring av bolig og driftsbygninger på et sted hvor det ikke har vært dyrket jord før. En person som driver eller har drevet med bureising blir kalt en bureiser. Om en bureiser har utvandret til et annet land, blir han eller hun gjerne kalt en nybygger. På 1920-tallet var det stor buriesingkktivitet på Sola og resten av Jæren. Myndighetene oppfordret til bureising både på grunn av landet ikke klarte å produsere nok mat under første verdenskrig, men også for å hindre at for mange utvandret. Det første til mange nye innbyggere som også skapte en del problemer. 

    

For deg som enda ikke har kjøpt den siste årboka, så er det flere igjen.

 

 

 

Sola Historielag, sola historie

Den kjøpes på Solabladet samt på Sola bibliotek og Tananger bibliotek. Pris kr. 250,-.Kontant betaling eller VIPPS. 

 

Ellers kan dere bestille den hos:

Brit Hansen:  e-mail: brit.hansen@lyse.net   mob.91574458

eller tlf. 90047378. Boken kan vi også sende, da kommer porto i tillegg.

 

 

PS! Vi har også igjen Årboka fra 2016 og 2017

 

Ønsker du mer opplysninger om hva vi driver med? 

Kontakt: Tor Erik Hansen : tor-erik.hansen@lyse.net   mob.91574458

Hvis du ønsker å melde deg inn kan du sende en mail til adressen over.

 

Medlemskontingent: kr. 200,- for enkelt medlemmer og kr. 300,- for ektepar. Medlemskapet gir automatisk medlemskap til Rogaland Historielag som sender medlemsbladet Sydvesten ut fire ganger i året.

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »